Några ord från Agical

Är du rostig på presentationer?

Skapa vackra presentationer från en enkel textfil

Har du någon gång bråkat med en presentationsprogramvara för att få det att se ut som du vill? Skulle du vilja ha ett enklare sätt att skriva presentationer? Då är programmet Rusty Slider för dig!

Räddningen

Applikationen Rusty Slider är till för alla som ska hålla i en presentation men har tröttnat på att använda Powerpoint eller Keynote. Skriv hela presentationen i en vanlig texteditor med hjälp av Markdown. På så sätt kommer du snabbt till kärnan i presentationen och undviker att slösa en massa tid på utseendet. Slutresultatet blir ändå vackert tack vare Rusty Sliders visualisering av innehållet.

Hur fungerar det?

Med hjälp av Markdown kan man märka upp strukturen på presentationen utan att behöva bry sig om själva utseendet. Det finns stöd för att markera rubriker, punktlistor och citeringsblock. Det går också att lägga in bilder och kodblock. Något mer än så behöver man inte tänka på.

Med hjälp av teman kan utseendet på presentationen bytas ut helt och hållet utan att innehållet behöver ändras. Det finns ett flertal befintliga teman att välja från och du kan också skapa egna. Teman kan ändra allt från bakgrundsbild, typsnitt, färger och textformatering.

Rusty Slider-programmet applicerar temat på presentationen och visar den i ett fönster som kan köras i helskärm på datorn. Det går också att köra presentationen på en webbsida.

Exempel på en slide

Den här bilden skapades med följande markdown:

## Kodblock

Kodblock visas med syntaxfärgläggning och kan exekveras

```rust
fn main() {
  println!("Hello, World!");
}
```

Exekvera kodblock

För programmerare finns det stöd för syntaxfärgläggning av kodblock. Det är också möjligt att exekvera koden och visa resultatet. Detta kan användas för att göra mer interaktiva demonstrationer av kod. Syntaxfärgläggningen stödjer många av dom vanligaste programmeringsspråken. För kodexekvering stöds Rust, Python, Ruby, Perl och shell-script för tillfället.

Prova själv!

Rusty Slider är open source och skriven i programmeringsspråket Rust med spelramverket Macroquad. Några exempel på hur presentationer och olika teman ser ut finns på hemsidan:

https://ollej.github.io/rusty-slider/