Några ord från Agical

Samarbete samtidigt

Tycker du att ditt team bara irrar, byter arbetsuppgifter och har svårt att fokusera? Tycker du att ni arbetar för lite tillsammans. Du är inte ensam, vi har också känt så. Vi vet också att det finns sätt att strukturera sitt arbete som underlättar samarbete. Men för att komma dit behöver vi fundera över hur vi arbetar idag.

Under många år har utvecklarskrået sneglat på olika yrken och försökt efterlikna deras processer. Programmering likställs med den mer konkreta världen och förhoppningen är att sysslorna ska vara ungefär som fysiskt arbete. Det ska vara förutsägbara, okomplicerade och synliga steg mot målet. Precis som i tillverknings- eller byggindustrin.

Det här synsättet har lett till verktyg och processer som uppmuntrar uppstyckning av arbete på individbasis, som i sin tur leder till isolation och personberoende.

Vi har satt samman en workshop som på ett lekfullt sätt visar hur det kan se ut när alla jobbar på samma sak, samtidigt.

Vi ändrar förutsättningarna för hur arbete kan bedrivas och utmanar rådande programvaruutvecklingspraxis. Vi frångår normen av isolerat arbete och skruvar upp samarbetet till max. Vi analyserar och pratar om vad som händer. Hur påverkas arbetssättet, informationsutbytet och vad händer egentligen med slutresultatet?

Upplägget är lika enkelt som inkluderande och vi kommer guida er genom en workshop från start till mål. Affärsanalytiker, programmerare, testare, linjechefer; alla kommer att kunna vara delaktiga från början till slut. Inga förkunskaper krävs. Ni behöver bara ta med en dator som kan köra 'Google Docs'.

Förhoppningen är att locka fram insikter och idéer som kan fungera som diskussionsunderlag. Ni kan också förbereda er på tonvis med snabba kast, insikter och en hel del skratt.

Kom för att inspireras, umgås, knyta nya kontakter och utvecklas i att arbeta tillsammans. Eller se det som ett tillfälle att testa på denna workshop. Om ni tycker att det är en intressant övning så kommer vi gärna till er och genomför workshopen på en kick off, konferens eller liknande.

Kl 16:30 - Dörrarna slås upp och vi bjuder på mat, mingel och dryck.

Kl 17:00 - Vi startar workshopen: “Samarbete samtidigt”

Kl 20:00 - Avrundning med mer dryck och mer mingel.

Var: I Agicals lokaler på Västerlångg. 79 2 tr

När: 2022-11-24 Kl 16:30

OSA: samarbete@agical.se

Välkommen!