Några ord från Agical

Så påverkas jag av snabb återkoppling

Att säga att jag uppskattar återkoppling skulle vara en underdrift. Jag älskar det. Vikten av återkoppling var något som ofta togs upp under min utbildning. Det är verkligen en värdefull metod för att hitta rätt.

Jag heter Carl. Jag är UX-Designer på Agical.

En del av mitt arbete är att att ta fram nya arbetsflöden i IT-system. För omsätta idéer till en del av produkten behöver jag hjälp av programmerare. Jag hade en aning om att återkoppling kunde hjälpa mig. I stället för att jobba själv i långa perioder bestämde jag mig för att söka återkoppling oftare än vanligt.

Hur ofta ska man söka återkoppling?

Jag skulle säga att det inte alltid finns fasta perioder. I detta fall fanns det inte bestämda feedback-möten eller visa-vad-du-gjort möten. Jag var tvungen att gå på känsla. Att sitta med ett designprojekt och känna “jaha, vad gör jag nu” eller “missar jag något här” kändes frustrerande. Det är precis då, när frustrationen kommer man ska köra. Ta med din design eller prototyp, oavsett om det är en skiss, Post-Its eller en skitsnygg Figma prototyp.

Visa den för en kollega och lyssna in på deras upplevelse av det du visar. Jag är väldigt säker på att du kommer få höra saker du kanske redan tänkt bort, inte tänkt på, inte kan göra eller om du har tur, lära dig något som ger din design nya möjligheter. Det här kanske inte är nyheter för dig, inte för mig heller. Men det förtjänar sin plats i den här insikten. Så här jobbade jag under detta projekt och jag samlade in feedback minst 2-3 gånger i veckan från mitt team och användarna. Ibland flera gånger om dagen men då var det från mitt team.

Vad upptäckte jag då?

På det här uppdraget hade jag lyxen av att ha användarna nära mig, samt att de var så få att jag kunde prata med dem och få återkoppling från alla. Jag tog verkligen vara på det. Två effekter stod ut.

Effekt 1 - förstå tekniska förutsättningar

Ju tidigare jag lyfte en designlösning i gruppen desto färre stora förändringar behövde jag göra senare. Jag kanske är lat men att lägga tid på en design, där stora delar senare behöver skrotas, förtar lite av min motivation. Nu kunde jag få återkoppling på tekniska förutsättningar, det bidrog till att jag stegvis kunde förbättra designen. Inom begränsningarna av vad tekniken och tiden tillät oss att göra.

Effekt 2 - tidig återkoppling ger ökat engagemang

Jag upplevde att intresset och engagemanget av mitt arbete ökade. Inte bara hos mig utan också hos kollegor och användare.

Framförallt var det tydligt från användarnas håll. Återkopplingen från dem kunde i många fall omvandlas och implementeras omedelbart, eller lägga grunden för en annan lösning. Det här kunde de tydligt se eftersom jag återkom med en ny prototyp efter ett par dagar. Det var väldigt speciellt att se hur användarna av systemet engagerade sig och helt plötsligt designade vi tillsammans. Det blev ett empatiskt möte på ett sätt jag inte upplevt förut. Jag förstod de tekniska förutsättningarna och användarnas behov. Tillsammans kunde vi då enas om en designlösning som de kände tillhör dem lika mycket som den tillhörde oss i utvecklingslaget. Som en bonus blev det också väldigt mycket roligare att jobba tillsammans.

De här två effekterna bidrar båda till ett gemensamt ägande.

Nu känner ni mig. I fortsättningen är jag Calle för er.

Jag kommer fortsätta använda frekvent återkoppling där jag kan. Börja leta efter tidigare återkoppling ni med!